Tháng Ngâu không còn là tháng kỵ trong mua – bán nhà của người Việt

Tháng Ngâu, hay còn gọi là tháng 7 âm lịch, người Việt sẽ ngại làm các việc trong đại như khai trương, xuất hành, mua […]

10/09/2018 Quản Trị